حضور سفیر استرالیا در حرم مطهر امیرالمومنین علی(ع) +عکس
سفیر جدید استرالیا در عراق، روز گذشته به حرم مطهر امیرالمومنین (ع) مشرف شد و به همراه تنی چند از مسئولین این عتبه مقدسه، از بخش های مختلف حرم بازدید نمود.

حضور سفیر استرالیا در حرم مطهر امیرالمومنین علی(ع) +عکس

سفیر جدید استرالیا در عراق، روز گذشته به حرم مطهر امیرالمومنین (ع) مشرف شد و به همراه تنی چند از مسئولین این عتبه مقدسه، از بخش های مختلف حرم بازدید نمود.
حضور سفیر استرالیا در حرم مطهر امیرالمومنین علی(ع) +عکس

فروش بک لینک