درهای بیش از 90 مسجد در نقاط مختلف انگلستان امروز (یکشنبه) در چارچوب طرح ‘روز دیدار از مسجد من’ و با هدف مقابله با اسلام هراسی و تصحیح دیدگاه ها در مورد اسلام ، بر روی عموم مردم این کشور و پیروان تمامی ادیان گشوده می شود.

سایت خبری زندگی

صبحانه