نظر شیخ الازهر درباره تخریب اماکن تاریخی توسط تروریست‌ها
شیخ الازهر تخریب میراث تاریخی و اماکن مقدس توسط گروه‌هایی چون داعش در سوریه و عراق را «تجاوز به میراث بشریت، جنایت علیه تمدن و عملی برخلاف ادیان، سنت‌ها و عقل سلیم» دانست.

نظر شیخ الازهر درباره تخریب اماکن تاریخی توسط تروریست‌ها

شیخ الازهر تخریب میراث تاریخی و اماکن مقدس توسط گروه‌هایی چون داعش در سوریه و عراق را «تجاوز به میراث بشریت، جنایت علیه تمدن و عملی برخلاف ادیان، سنت‌ها و عقل سلیم» دانست.
نظر شیخ الازهر درباره تخریب اماکن تاریخی توسط تروریست‌ها